Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
16771

Zapisanie chrztu dziecka adoptowanego

 

Różnica w zapisie polega na tym, że w przypadku dziec­ka adoptowanego wpisuje się nazwisko adoptujących i, je­śli tak czyni się w akcie cywilnym regionu, również na­zwiska rodziców naturalnych. Jeśli akt cywilny nie zawiera nazwiska rodziców naturalnych, można je opuścić przy za­pisywaniu w Księdze ochrzczonych. Aby jednak uniknąć w przyszłości nieporozumień, szczególnie przy okazji za­wierania związku małżeńskiego, wskazane jest w rubryce: „uwagi” napisać chociażby skrót „pea” patres ex adoptionem. Oczywiście wydając zainteresowanemu akt chrztu, raczej nie zaznacza się faktu adopcji, mając na względzie prawo rodziców z adopcji do wyjawienia lub niewyjawienia adoptowanemu tego, że są jego „przybranymi” rodzicami.

Chrzest powinien być odnotowany w Księdze ochrz­czonych parafii, na której terenie fakt ten miał miejsce. Tym, który ma tego dopilnować, jest proboszcz. Gdyby jednak chrzest nie był udzielony przez proboszcza ani w je­go obecności, to szafarz chrztu, kimkolwiek jest, ma obo­wiązek powiadomić proboszcza parafii, na terenie której udzielono chrztu, by ten dokonał zapisu.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk