Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
10674

Mapa Urbanowic

 

Mapa wojskowa Christiana Friedricha von Wrede z lat 1748-1749


Jest to fragment arkusza sekcji nr 33 pt. Bieruń, wykartowany w ramach sporządzania mapy wojskowej całego Śląska, który od 1742 r. znajdował się pod panowaniem Prus. Pracy podjął się wspomniany von Wrede, który w latach 1746-1753 sporządził w trakcie 5 etapów wspomnianą mapę. Sekcję 33 wykonano w ramach drugiego etapu prac, trwającego od grudnia 1748 r. do października 1749 r. Etap ten obejmował obszar od Odry na zachodzie do Przemszy na wschodzie i od rzeki Stobrawy na północy do granicy księstwa Cieszyńskiego (Austrii) na południu. Ogółem Wrede wykonał podczas drugiego etapu 40 sekcji. Wszystkie mapy sporządzone zostały w skali 1: 750 000.

Sekcja 33 (Bieruń) obejmuje obszar od Tychów i Paprocan na zachodzie po rzekę Przemszę na wschodzie, od Lędzin na północy po Międzyrzecze i Wolę na południu. W centralnej części mapy usytuowany jest miasteczko Bieruń  z wielkim stawem na wschód od miasta. Na płn. - zach. od niego widoczna jest wieś Urbanowice, rozlokowana na południe od cieku wodnego, płynącego od terenu dzisiejszej drogi nr 1 (Bielsko-Katowice). Na nim znajdują się stawy, jeden z większych położony jest przy początku zabudowań od strony Wartogłowca. Na prawym marginesie arkusza sekcji nr 33 wypisano nazwy miejscowości wraz z ich właścicielami oraz ilością gospodarzy, domów i koni:


Urbanowice: właściciel hrabia von Promnitz, ilość gospodarzy:11; ilość domów 36, koni 18.


Jaroszowice: właściciel hrabia von Promnitz, ilość gospodarzy: brak danych; ilość domów: 23, koni: brak danych.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk