Wyszukiwanie

Cz.1 Wprowadzenie

 

          Autorem książki jest portugalski jezuita, ks. Luigi Gonzaga Aires da Fonseca, jeden z największych znawców wydarzeń w Fatimie. Warto sięgnąć do lektury książki i zapoznać się z historią i treścią fatimskiego orędzia, aby na nowo odkryć miłosierną miłość Boga, objawioną w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i Jego nieustanne pragnienie zbawienia człowieka. Życząc owocnej lektury dedykujemy w miejsce wstępu, list biskupa Leirii do Autora dzieła które chcemy udostępnić jak największej liczbie osób!

LIST BISKUPA LEIRII

Wielebny Ojcze,

składam Ojcu serdeczne gratulacje za wielki sukces Jego pięknego dzieła Cuda Fatimy.

A ponieważ soli Deo honor et gloria, pragnę okazać moją wdzięczność przede wszystkim Bogu za pośrednictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi. Niech będzie Bóg uwielbiony!

To naprawdę nadzwyczajne, że nasza droga Matka z Nieba wybrała dla wylania swych łask miejsce tak ubogie i mało znane, ziemię tak pustynną i bezwodną, a za swoich powierników troje prostych i niewykształconych dzieci; i że tymi po ludzku mało znaczącymi środkami posłużyła się dla przekazania całemu światu swego niebiańskiego orędzia!

O tym, jak bardzo Matka Boża Fatimska jest w Portugalii kochana, świadczą, wraz z wieloma innymi faktami, ciągłe pielgrzymki, których liczba nie maleje i które przybywają do Fatimy, nie zważając na trudności w podróżach czy nawet wojny. Świadczy o tym także odbyta niedawno do stolicy peregrynacja otoczonej czcią figury, której towarzyszyły rzesze ludzi przybyłych ze wszystkich zakątków kraju, aby wiwatować na jej cześć w wielkich miastach i ubogich wioskach. W sposób szczególny o miłości do Maryi Fatimskiej świadczy entuzjastyczne przyjęcie, jakie zgotowała jej Lizbona, przyjęcie z jakim nie witano tutaj żadnego z królów czy zwycięzców.

Maryja Dziewica z Fatimy jest podobnie miłowana i czczona również w zamorskich prowincjach, w Afryce, Azji, Oceanii. Wszędzie wznoszone są Jej świątynie, organizowane są Instytucje i Misje, które przez Nią błogosławione przyciągają coraz liczniejsze dusze do Jej Bożego Syna.

Kult Mat ki Bożej Fatimskiej jest bardzo rozpowszechniony równo w Ameryce, zwłaszcza w Brazylii, Kalifornii i Argentynie.

A duch nabożeństwa do Matki Bożej Fatimskiej?

Najświętsza Dziewica Maryja nalegała przede wszystkim na konieczność modlitwy, polecając zwłaszcza Różaniec święty; kładła nacisk na obowiązek pokuty, odnowy życia i wstręt do grzechu, zwłaszcza rozwiązłości, który tak wiele dusz pociąga do piekła. W krótkiej wizji pozwoliła dostrzec dzieciom „miejsce udręk” tak okropnych, że te głęboko przerażone niewiniątka postanowiły podjąć wszelkie umartwienia i ofiary, jakie ich umysł potrafił wymyślić, aby nawrócić grzeszników i ochronić ich od wiecznych katuszy.

Jeśli następnie dochodzić będziemy ostatecznej przyczyny wszystkich Objawień, tak bogatych pouczeń i cudów, których książka Wielebnego Ojca jest wiernym wyrazem, jest oczywiste, że znajdziemy ją w macierzyńskiej czułości Niepokalanego Serca Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.

Proszę Dziewicę Maryję, żeby zechciała nadal błogosławić trudom Wielebnego Ojca, aby w tym biednym świecie pożeranym przez ogień nienawiści rozsiewać miłość do naszej umiłowanej Królowej i Matki.

Jose Correia da Silva, biskup Leirii Wasz sługa w Jezusie Chrystusie

Święta

Wtorek, II Tydzień zwykły Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
7335
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk