Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2586

Litania do Świętego Rocha,

Patrona od morowego powietrza.

Kyrie eleison, Chryste eleison.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami

Święta Maryjo, - módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,

Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,

Święty Rochu, patronie chorych i konających,

Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego,

Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,

Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,

Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,

Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,

Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,

Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusowy,

Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,

Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco

Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,

Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy

Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,

Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,

Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,

Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,

Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,

Święty Rochu, wielki i skuteczny Patriarcho ludu Bożego,

Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,

Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,

Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,

Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco,

Święty Rochu, w którym wszystkich

Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,

Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,

Święty Rochu, w szpitalach służący,

Boże, w Trójcy świętej jedyny,

Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,

Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,

Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,

Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,

Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył, Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison!

10 Ojcze nasz   -10 Zdrowaś Maryja

     Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Rocha podczas powietrza

     Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał.

- Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk