Wyszukiwanie

Rozmowa z Nikodemem (3)

     Powtórne narodziny zakładają istnienie pierwszych narodzin. Ponieważ jednak pierwsze narodziny oznaczają istnienie w nas dwóch aspektów - naszego stanu grzesznika i daru od Boga, którym jest dusza stworzona na Jego obraz - łaska stale dokonuje rozeznania między tym, co wiąże nas z grzechem, a tym, co przeciwnie, jest dziełem Boga, co jest znakiem Boga odciśniętym na nas. Łaska, która nie przeciwstawia się naturze jako imago Dei bierze w posiadanie ten obraz Boga i pozwala mu być w pełni sobą, ale nie jest na pierwszym miejscu służebna wobec pełnego rozwoju człowieka. Łaska pozwala nam żyć w harmonii z tajemnicą Serca Chrystusa i Trójcy Świętej, w harmonii z Sercem Maryi.

     Łaska chrześcijańska jest w istocie łaską maryjną, gdyż Maryja jest narzędziem łaski. Jesteśmy związani z Maryją i stajemy się do Niej podobni. Dlatego łaska chrześcijańska domaga się tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Jest to przywilej Maryi, a ponieważ jest Ona matką, to łączy nas ze swą tajemnicą, tak że w niebie wszyscy będziemy nieskalani (por. Ef 1,4). Na ziemi, mówiąc najłagodniej nie jesteśmy nieskalani! Jeśli jednak prowadzimy życie wspólnie z Maryją, prawdziwie należymy do Jej rodu i istnieje w nas odblask Jej tajemnicy. Dlatego można powiedzieć, że łaska, która nas łączy z Chrystusem, jest łaską maryjną.

     Przez Maryję i przez Jezusa żyjemy Ojcem, Słowem I Duchem. Jest to łaska przede wszystkim kontemplacyjna. Jeśli uważamy, że łaska przede wszystkim umożliwia wyniesienie człowieka, to powiemy, że wiara wiąże się przede wszystkim z roztropnością polityczną i nie będziemy mogli uprawiać teologii nie uprawiając zarazem jakiejś polityki. Ta współczesna tendencja, która najpierw pojawiła się w Niemczech, a potem pozyskała sobie Francję, nieuchronnie więc pociąga za sobą zaangażowanie polityczne. Następuje tu pomieszanie; w rzeczywistości bowiem wiara ma charakter przede wszystkim kontemplacyjny i pozwala nam oglądać Boga. Prawdą jest, że powinna kształtować całe nasze życie, naszą osobistą roztropność i następnie naszą roztropność polityczną (łaska ma przemieniać całe nasze życie, tak jak zaczyn zmienia ciasto). Nie jest ona jednak światłem danym nam przede wszystkim dla naszej roztropności politycznej; jest przede wszystkim światłem Bożym i kontemplacyjnym. Widzimy więc, że w zależności od przyjętej koncepcji łaski w teologii, od razu mamy zupełnie odmienne wizje apostolskie.

 

cdn.

Święta

Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły Rok A, I Trzydziesta tr

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
11958
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk