Wyszukiwanie

Rozmowa z Nikodemem (3)

Cykl Oblubieńca

Przyjaciel Oblubieńca

 

          „Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.” Jeśli przyjmujemy świadectwo Jezusa, od razu stajemy się Jego przyjacielem. Stanowimy z Nim jedno, gdyż Jezus nam objawia tę absolutną i pełną miłość. „Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali” .l 1,16). Tę pełnię nam daje. „Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha”: Oblubieniec to Ten, którego posłał Bóg i który wypowiada słowo Boga, udzielane mu Ducha bez miary. Duch - czyli miłość - jest przekazywany Jezusowi bez miary. Jezus nie tylko, jak my, narodził się z Ducha; przyjmuje Ducha bez miary i stanowi z Nim jedno. Jest Oblubieńcem na tyle, na ile ma w sobie tę pełnię miłości, gdyż Oblubieniec jest pełnym źródłem miłości. „Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.” Jan Chrzciciel mówi to swoim uczniom, ale oni nie wydają się zbyt dobrze rozumieć, gdyż pozostają zamknięci w swych drobnych walkach. Zaczęło się to od sporów o liturgię, potem obróciło się w zazdrość, kiedy zobaczyli, że faktycznie wszyscy przechodzą na drugą stronę. Jan Chrzciciel im przypomina o prawdzie i o prymacie miłości Chrystusa. Nie ma ludzkiego rozwiązania; jest tylko rozwiązanie Boże. Całe nasze życie tak wygląda: nie ma ludzkiego rozwiązania; dlatego od czasu do czasu mamy wrażenie, że znajdujemy się w ślepej uliczce lub w pułapce. Im bardziej Bóg nas kocha, tym częściej stawia nas na drodze bez wyjścia, a to nie jest zabawne... W ten sposób nam uświadamia, że jedyną drogą wyjścia jest przyjęcie Jego miłości. Wtedy wszystko staje się jasne. Kiedy liczymy tylko na własną roztropność i własną, ludzką wizję, jesteśmy w pułapce, co wyjaśnia lęk i rozpacz: już nie widzimy, już nie wiemy... Bóg stawia nas w sytuacjach skrajnych - wobec dzisiejszej ludzkości czyni to bardziej niż kiedykolwiek - abyśmy zrozumieli, że jedynym światłem jest zazdrosna miłość Oblubieńca.

     Baranek, który dźwiga nieprawość świata, pozwala nam odkryć Serce Oblubieńca, tę pełnię miłości Oblubieńca, i to przez walkę. Dlaczego Bóg dopuszcza, byśmy byli podatni na pewne zazdrości? Abyśmy bardziej odkryli zazdrość Oblubieńca i abyśmy lepiej zrozumieli, że tylko nadmierna miłość Serca Jezusa, Jego zazdrosna miłość, pozwala nam wydostać się z tych wszystkich mgieł, z tych wszystkich mroków, z tych wszystkich walk, z tych wszystkich dróg bez wyjścia, aby postawić nas bezpośrednio w Jego świetle: być przyjacielem Oblubieńca. Jeśli jesteśmy przyjacielem Oblubieńca, patrzymy spojrzeniem Oblubieńca i w Jego świetle; i w tym świetle wszystko się wyjaśnia, uspokaja, doskonale upraszcza. Nie jest to takie uproszczenie, które byłoby czymś w rodzaju abstrakcji, zgodnie z naszym sposobem upraszczania rzeczy. Jest to uproszczenie od szczytu, w prostocie miłości. Miłość w istocie podejmuje całą złożoność naszej psychiki. Złożoność pozostaje, ale światło Oblubieńca sięga dalej.

 

cdn.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
12466
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk