Wyszukiwanie

5.

Uważam, że te cudowne zdarzenia wystarczają do ukazania ma­cierzyńskiej dobroci Matki Bożej Fatimskiej, którą prosimy o nad­zwyczajne łaski. Kto chciałby poznać ich więcej, niech przeczyta „Voz da Fatima” (Głos z Fatimy). Tutaj, zamiast wydłużać listę, przypra­wiając czytelników o znudzenie, chcę odtworzyć zalecenia dotyczą­ce przyjętych łask i sposobu doświadczania ich w sanktuarium fa­timskim. Mam bowiem nadzieję, że także w innych krajach, gdzie rozpowszechniony jest kult Matki Bożej Fatimskiej i gdzie już za­częła rozdawać łaski, szybko ujawnią się cudowne przypadki uzdro­wień, które też można by opisać.

Zawiadomienie o udzielonych łaskach

Osoby, które dowiedziałyby się o nadzwyczajnych łaskach przypi­sywanych wstawiennictwu Matki Bożej Fatimskiej, proszone są o przysłanie odpowiednich relacji do redakcji „Voz da Fatima”.

Tytułem zwykłej informacji, żeby takie relacje mogły za zezwo­leniem zainteresowanych zostać opublikowane w „Voz da Fatima” na większą chwałę Boga i Jego Najświętszej Matki oraz zbudowa­nia wierzących, powinny zawierać następujące dane:

1.Osoba wyleczona: imię i nazwisko, wiek, miejsce urodzenia, zamieszkanie z dokładnym i pełnym adresem; charakter osoby, jej postępowanie, pobożność, poprzedni stan zdrowia i samopoczucie.

2.Choroba: nazwa, właściwości, rozwój, zwięźle opisany przebieg, załączone możliwe zaświadczenia lub inne pisma lekarzy, które in­formują o stanie i powadze choroby, oraz o zastosowanych środkach zaradczych i ich skuteczności.

3.Uzdrowienie: opisać dokładnie sytuację, stosowane środki duchowe, modlitwy, Msze św., nowenny, woda ze źródła objawień itd. Dołączyć, jeśli to możliwe, sprawozdanie lekarzy na temat wy­zdrowienia, a także zeznanie proboszcza, spowiednika albo innej wiarygodnej osoby.

 4.Następstwa: obecny stan zdrowia, duchowe skutki uzdrowie­nia powstałe w osobie uzdrowionej i w jej bliskich. W podobny sposób proszę poinformować zarząd „Voz da Fatima” o duchowych łaskach i w ogóle o faktach dotyczących historii i kul­tu Matki Bożej Fatimskiej.

 

 Leiria, 31 maja 1928 r

Święta

Niedziela, XXXIII Tydzień zwykły Rok A, I Trzydziesta tr

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6119
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk