Wyszukiwanie

5.

Msza święta za chorych

     Figura Błogosławionej Maryi zostaje triumfalnie wniesiona do sektora dla chorych, którzy leżąc na noszach albo siedząc na ławkach pod tymczasowymi namiotami, zwracają ku niej swe błagające spojrzenia. Następnie Cudowna Figura zostaje ustawiona na wzniesieniu, obok ołtarza.

       Msza św. rozpoczyna się pieśnią ze słowami Credo śpiewaną przez chór i pozostałych wiernych. Potem wierni są zaproszeni do zjednoczenia swoich modlitw z modlitwami biskupa odprawiającego Mszę za nawrócenie grzeszników i w intencji obecnych chorych oraz osób polecanych modlitwom pielgrzymów z Fatimy. W tych intencjach odmawiany był Różaniec.

     Po Mszy św. następuje błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem poszczególnych chorych, zgromadzonych w odpowiednim sektorze, a były to najcięższe przypadki. W maju 1931 r. było ich 269, w 1938 r. - ponad 400, z których 285 z orzeczeniem lekarskim o nieuleczalnej chorobie. Często lekarz, kierownik tego miejsca, musiał odmówić wstępu do tego sektora setkom innych osób.

     Pan Jezus niesiony przez biskupa przechodzi między rzędami nieszczęśników, którym posługiwali z miłością służebnicy Matki Bożej, i błogosławi każdego z nich z osobna. Jaką żarliwość można było dostrzec w ich spojrzeniach i modlitwach! Cały lud modlił się z nimi i za nich.

     Ze szczytu trybuny kapłan - dr Marques dos Santos - wicerektor seminarium diecezjalnego, intonuje przez mikrofon Wezwania ściśle ustalone przez Biskupa Leirii:

      Panie, kochamy Ciebie!

      I nadzwyczajne echo jak huk grzmotu powtarza to samo wezwanie, które wypłynęło z 300 tysięcy serc: Panie, kochamy Ciebie!

      Za drugim i trzecim razem wezwanie to powtarzane jest z wzrastającym zapałem, trudnym do opisania...

      Potem, w podobny sposób, wszystkie pozostałe wezwania.

      Ta część Eucharystii kończy się błogosławieństwem udzielonym wszystkim wiernym.

      Następnie jest wygłaszana nauka, która stanowi również pożegnanie. Kiedy kończy się dzień, Cudowna Figura przenoszona jest z powrotem do kaplicy.

     Zaszczyt Jej niesienia przypada Służebnikom Najświętszej Pani. Radość zebranych jest taka sama albo jeszcze większa, jak podczas pierwszej procesji i przechodzi niemal w euforię, ilekroć ogłaszana jest wiadomość o zaistniałych cudach.

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
5821
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk