Polecamy strony
Wyszukiwanie

5.

TAJEMNICA V

Jezus koronuje Maryję na Królową Nieba i Ziemi

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łk 1,48).

Maryja została ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi - Pan Ją wywyższył za Jej uniżenie. Dana nam przez Boga za Matkę, kształtuje nas, przemie­nia, abyśmy stawali się czystym mieszkaniem Ducha Świętego, naczyniem łaski. Bądź przywiązany do Maryi jak małe dziecko do swej mamy. Przez Nią i z Niej czerp Boży dar, ucząc się jak Ona przyjmować słowo Boga, żyć nim, aby wydało w tobie plon - tak wielki, jak zamierzył twój Ojciec w niebie.

Moja Matko, Maryjo, pragnę żyć w Twoim Nie­pokalanym Sercu, aby wzrastać w miłości do Boga i łudzi. Otocz mnie płomieniem miłości Twego Serca, przemieniając we mnie to, co zostało zranione przez grzech. Usuwaj z mego serca to wszystko, co zamyka mnie na miłość Boga. Dziękuję, że jesteś moją Wspomożycielką, Ucieczką w utrapieniach.

Ojcze, nasze życie wyda obfity plon, jeśli będziemy słuchać, co do nas mówisz, i czynić to, co nakazu­jesz. Moje życie ma przynieść owoc - jak zamierzy­łeś. Dziękuję Ci za to, że teraz dajesz mi czas łaski i nawrócenia, abym całym sercem zwrócił się ku Tobie, pozwolił się Tobie przemieniać i prowadzić. Otwórz moje serce na Twoje Słowo.

Jezu, ci, którzy służą innym, jak nauczałeś, będą królować w Twoim królestwie. Ci, którzy uko­chają „małą drogę” - drogę pokory, uniżenia - będą wywyższeni. Uwolnij mnie od fałszywej wielko­ści. Chcę na wzór Maryi miłować i służyć Tobie w drugim człowieku. Wyrzekam się woli panowania, górowania nad kimkolwiek. Wyrzekam się wynio­słości. Pragnę, abyś uczynił mnie małym, pokornym. Daj, żebym umiał tracić siebie, aby odnaleźć Ciebie. Uczyń mnie wolnym i odpowiedzialnym za dar, jaki złożyłeś we mnie, stale gotowym do współpracy z Duchem Świętym.

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6783
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk