Wyszukiwanie

5.

c.d.   

Zasłona, która się rozdziera, ziemia, która drży, skały, które zaczynaj ą pękać, groby, które się otwierają, są sym­bolami wielkiego wstrząsu kosmicznego i ogromnej walki między siłami dobra i siłami zła, między życiem i śmier­cią. Od początku historia ludzkości jest historią grzechu, jest naznaczona następowaniem po sobie wielu sytuacji zła osobistego, społecznego, kosmicznego.

W pewnym mo­mencie całe zło kondensuje się w męce Jezusa. On jest wyszydzony, wyśmiany, znieważony, uderzony, biczowa­ny, ponieważ chce żyć udręką ludzkości, samotnością czło­wieka, chce doświadczać na sobie gwałtu, okrucieństwa, nadużyć, kłamstw, przekleństw, które mają miejsce w świe­cie, ale chce przeżywać opuszczenie Ojca jako największe cierpienie człowieka, dla odkupienia wszystkich grzechów. To Jego miłość do nas prowadzi Go do granic spustoszenia ludzkiego, tak, aby je odkupić w sobie samym i aby dopro­wadzić człowieka do miłości Ojca. Dlatego umiera, moż­na by powiedzieć aresztuje śmierć, która staje się tryum­fem miłości Boga.

Spróbujmy utożsamić się ze stanem ducha setnika rzymskiego, który wobec wstrząsu kosmicznego, jaki wy­darzył się po śmierci Jezusa i przede wszystkim widząc bezbronność i cichość, z jaką Jezus umiera, wykrzykuje: „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym!”. Jest to pierwsze wyznanie wiary wobec krzyża; dziwne wyznanie, jeśli po­myślimy, że pochodzi ze strony człowieka oficjalnie zaan­gażowanego, aby doprowadzić Pana do śmierci. A jednak my sami, jak ten starożytny żołnierz, jesteśmy wmieszani w śmierć i Kalwarię Jezusa; my sami jesteśmy bohaterami, a nie tylko widzami tego wydarzenia. I jak setnik czujemy, że nie mamy dostatecznych wa­runków, aby zrozumieć to, co się wydarza.

Jest prawdopodobne, że na początku setnik wziął udział w wydarzeniach z powodu formalnego rozkazu, który otrzymał. Oczywiście zdziwił się słysząc krzyczący tłum: „Chce­my Barabasza!” i zauważył absurd wyboru: z jednej strony człowiek o łagodnym usposobieniu, prawie królewskim, który został skazany, z drugiej strony człowiek, który dla setnika, obeznanego z tym jacy są ci ludzie, będąc złoczyńcą został uwolniony. Wszystko to pobudziło go do myślenia. Następnie, w czasie męki, widział maltretowanie, które żołnierze za­dawali Jezusowi i prawdopodobnie będąc przyzwyczajo­nym do widoku takiego okrucieństwa, wiele nie zrozu­miał. Ale może cierpliwość Jezusa zaczęła penetrować jego serce.

 

c.d.n.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6512
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk