Polecamy strony
Wyszukiwanie

4.

cd.

Dzieliłeś z nami także to, co przyniosłeś ze sobą na tę ziemię: miłość Twego Ojca, Jego chwałę, Jego boskie życie, Jego prawdę, która jest właściwą praw­dą wszelkiej prawdy. Dałeś nam wszystko, co sam otrzymałeś od Ojca: uczestnictwo w boskiej naturze, dziecięctwo Boże, Ducha Świętego, życie wieczne. Przyjmujemy ten dar. Jesteśmy gotowi być czymś nie­skończenie więcej niż samymi tylko ludźmi. Jesteśmy gotowi być synami wieczności, dziećmi Bożymi, dzie­dzicami Obietnicy, Twoimi braćmi, świątynią Twego Ducha, piastunami królewskiego kapłaństwa, którzy wysławiają Twego Ojca i przynoszą świat jako hymn pochwalny z powrotem do stóp jego Stwórcy, robot­nikami w Twojej winnicy, świadkami Twej prawdy, czcicielami w Duchu, zwiastunami światłości, co we­dług słów Twojego apostoła błyszczą jak gwiazdy po­śród plemienia złego i przewrotnego (Flp 2, 15).

Żyj więc w nas. Do Ciebie należy nasze życie i na­sza śmierć. Pragniemy być poddani prawu Twego ży­cia. Rozporządzaj nami. Nie będziemy się dziwić, lecz nieustannie zgadzać na to, aby w nas było przedłuże­nie Twego życia - zwykłego, codziennego, gorzkiego życia. Życia, którego pokarmem jest wola Twego Ojca. Pragniemy Cię naśladować.

Święta

Piątek, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6379
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk