Wyszukiwanie
Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Stefana Węgierskiego

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
9084

4.

Do wiary nie można się przekonać ani zmusić czy dać się zahipnotyzować. Nie możemy jej przebadać ani uzasadnić. Wiara jest darem Boga. Ktoś, kto naucza nas doktryny chrześcijańskiej, nie daje nam wiary, lecz jest jedynie duchowym agronomem, który orze zie­mię naszej duszy, usuwając chwasty i rozbijając grudy egoizmu. To Bóg sieje ziarno. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga [...]” (Ef 2, 8). 

Jeśli wiara byłaby jedynie wolą uwierzenia, mog­libyśmy sami, czystym aktem woli, wytworzyć ją w sobie. Tymczasem możemy tylko przysposobić się do jej przy­jęcia z rąk Boga. Tak jak suche polano będzie się lepiej paliło niż mokre, tak pokorny człowiek jest lepiej przysposobiony do przyjęcia wiary niż wszechwiedzący mądrala. Tak jak ogień musi pochodzić z zewnątrz polana, tak nasza wiara musi pochodzić spoza nas, a mianowicie od Boga.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk