Wyszukiwanie

4.

c.d.   

Te uderzające słowa, przerażają nas i pokazują, jak od­rzucony posłaniec będzie zdolny zbawić całą ludzkość, są kluczem interpretacji historii Jezusa i osiągają największą intensywność w śmierci Chrystusa.

Pomagają nam one dostrzec znaczenie ognia krzyża, wewnętrzny wymiar wydarzenia męki. Jezus jest tajemni­czym Sługą Pańskim, który się ofiarowuje, z pełnym po­słuszeństwem i w wolności, na cierpienie i śmierć.

Chrystus cierpiący, o którym czytamy w opowiadaniu Mateusza (por. 27,1-55), jest Tym, który modli się do Ojca i mu się powierza. To głębokie zawierzenie Jezusa, które ukazuje się w niektórych momentach i słowach ewangelii, jest dobrze zilustrowane w lekturach proroków.

Sługa cierpiący, który się powierza Ojcu, nie jest tylko znakiem świetlistym miłości Boga dla wszystkich ludzi, ale staje się przedstawicielem ludzi przed Bogiem. Jest czło­wiekiem prawdziwym, posłusznym, pojednanym z Panem; człowiekiem, który cierpi przez tragedię grzechu, który otwiera ludziom drogę powrotu do Boga.

Sługa JHWH ukazuje się jeszcze solidarny z całym ludem, bierze na siebie wszystkie grzechy, wciąga ludzi na tę samą drogę miłości bolesnej i ekspiacyjnej.

- Z długiego opowiadania męki Jezusa, wziętego z ewangelii Mateusza, opowiadania, które trzeba by było czytać w całości i z wielką uwagą, rozważmy tylko ostat­nią część:

„A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powsta­ło (...) Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym»„ (Mt 27,50-54).

 

cdn.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
5979
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk