Wyszukiwanie
Święta

Wtorek, XX Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Stefana Węgierskiego

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
11571

BÓG WIARY I MODLITWY

IDŹ DO NIEBA

cd.

1.

Łaska i wiara w życiu chrześcijańskim

Oto lista istotnych faktów dotyczących wiary: Wiara nie jest przewidywaniem jakichś zdarzeń. Nie jest też akceptacją rzeczy sprzecznych z rozumem ani intelektualnym rozpoznaniem rzeczy niezrozumia­łych dla człowieka, niesprawdzonych i nieudowodnionych. Wiara jest akceptacją prawdy potwierdzo­nej autorytetem Boga.

Wiara to cnota nadprzyrodzona, więc z Bożego natchnienia i dzięki łasce Bożej wierzymy w prawdzi­wość rzeczy przez Niego objawionych - nie dlatego, że ta prawdziwość jest oczywista, lecz ze względu na autorytet Boga, który nie może zwodzić ani którego nie można zwieść.

Przed otrzymaniem wiary człowiek prowadzi śledz­two za pomocą rozumu. Tak jak żaden przedsiębiorca nie przedłużyłby nam bez powodu terminu spłaty kre­dytu, tak też nikt nie oczekuje od nas, że uwierzymy komuś bez zweryfikowania tej osoby. Zanim otrzy­mamy wiarę, badamy jej motywy, na przykład: dla­czego mielibyśmy uwierzyć Chrystusowi? 

Używając rozumu, sprawdzamy cuda, których On dokonał, proroctwa zapowiadające Jego przyjście oraz zgodność Jego nauczania z naszym intelektualnym przygotowaniem. Wszystko to stanowi preambułę wiary, na podstawie której sami oceniamy jej wiary­godność: „Prawda, że Chrystus jest Synem Bożym, jest godna wiary”. I przekładamy to na praktykę, dodając: „Muszę w to uwierzyć”.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk