Wyszukiwanie
Święta

Piątek, VIII Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. męcz. Marcelina i Piotra

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
12005

BÓG WIARY I MODLITWY

Cierpienie i pociecha

 

1. 

Świat jest pełen cierpiących niesprawiedliwie, którzy muszą „znosić pociski zawistnego losu”. Jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec ludzi rozpowiadających o nas nieprawdę, szkodzących naszemu dobremu imie­niu, niszczących reputację i wyszydzających dobre uczynki?

Odpowiedź znajdziemy w Pierwszym Słowie z krzyża: przebacz. W historii świata nie było nikogo, kto miałby większe prawo niż Jezus do protestowania przeciwko niesprawiedliwości; On był Boską sprawiedliwością, jeżeli więc był kiedyś ktoś, kto miałby prawo oskarżać tych, którzy przebili Jego ręce i stopy stalą, to tylko nasz Pan na krzyżu. 

Mimo to właśnie w chwili, kiedy drzewo obróciło się przeciwko Niemu i stało się krzyżem, kiedy żelazo obróciło się przeciwko Niemu i stało się gwoźdźmi, kiedy róże obróciły się przeciwko Niemu i stały się cierniami, kiedy ludzie obrócili się przeciwko Niemu i stali się katami, On pozwolił, aby z Jego warg pierwszy tylko to, że nie poznała przyjemności; wskazują także, że tak bardzo skupiła duszę na duchowości, iż była dziewicą nie tyle przez nieobecność mężczyzny, lecz przez Obecność Boga. Świat nigdy nie znał więk­szego wezwania do czystości niż to, które przyniosła ta Kobieta. Jej życie było tak czyste, że Bóg wybrał Ją na swoją Matkę. Jednocześnie Ona doskonale rozu­mie słabości człowiecze i jest gotowa wyciągać dusze ludzkie z tarapatów, by osiągnęły spokój. Od stuleci Maryja uczy narzeczonych, którzy biorą ślub, aby ich kochano, że powinni to robić, aby kochać. Samotnych Maryja zaprasza, aby zachowali sekret czystości aż do chwili, w której Bóg ześle im małżonka; a tych, którzy w miłości cielesnej pozwalają, aby ciało pochłonęło duszę, namawia, aby to raczej ich dusza przeniknęła ciało. W dwudziestym wieku, w wieku Freuda i seksu, prosi człowieka, aby znów był stworzony na obraz i podobieństwo Boga dzięki Niej - dzięki Tej Kobie­cie, gdy Ona tymczasem - jak napisał poeta, „zdradą była jej wierność, jej zwodzenie wierne” - zdradzi nas Chrystusowi, który z kolei zaprowadzi nas do Ojca, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk