Wyszukiwanie

BÓG WIARY I MODLITWY

ROZWAŻANIA LITURGICZNE NA KAŻDY DZIEŃ WIELKIEGO POSTU

1.

Sobota Wielkiego Postu

Pwt 26,16-19

Mt 5,43-48

 

Najważniejszym wydarzeniem w Starym Testamencie było zawarcie Przymierza z Bogiem. Ono zmieniło rodzaj rela­cji człowieka do Boga. Pomiędzy Bogiem i Izraelem doszło do szczególnej więzi. Dzisiejsze pierwsze czytanie przedstawia ją krótko:

Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem ... tyś dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność (Pwt 26,17.18).

Bóg zobowiązał się do szczególnej opieki nad Izraelem i obiecał, że Izraela wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody (Pwt 26,19). Natomiast Izrael zobowiązał się, że będzie zachowywał Jego wszystkie polecenia. Zachowywanie poleceń Boga jest warunkiem, aby Bóg był prawdziwie Bogiem Izraela:

Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu (Pwt 26,17).

Takie przymierze dosyć naturalnie Izraelici przyjęli jako układ, który im dawał jakieś korzyści. Za przestrzeganie przy­kazań otrzymywali szczególną opiekę Boga. Przy czym ważne były ich oczekiwania i pragnienia. Widać to jeszcze w czasach Pana Jezusa i Apostołów. Żydzi byli bardzo zazdrośni o swoją wyłączność w więzi z Bogiem. Kiedy dowiadywali się, że poga­nie także mają mieć udział w dziedzictwie Bożym, wpadali we wściekłość. Nieraz doświadczał tego św. Paweł. Nie zrozumieli oni jeszcze sensu Przymierza. Kiedy w Osobie Pana Jezusa Bóg objawił swoją miłość do końca, miłość szczególną do ludzi bied­nych i upadłych, „chodzenie Jego drogami” uzyskało konkretny kształt. Ewangelia mówi o tym wprost:

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w nie­bie (Mt 5,45).

cdn.  

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
7701
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk