Polecamy strony
Wyszukiwanie

1.

 CZĘŚĆ IV

TAJEMNICE CHWALEBNE

TAJEMNICA I

Zmartwychwstanie Jezusa

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie (...), przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!"(J 20,19).

Pomimo zamkniętych drzwi zmartwychwstały Pan przyszedł do zatrwożonych uczniów przebywają­cych w Wieczerniku z darem pokoju. Pokazał im swoje rany, aby uwierzyli, że to On — zmartwych­wstały i żyjący. Jezus pokonał śmierć, abyś w Nim powstał do życia. On ma władzę nad każdą twoją niewolą. Ma moc sprawić, że twoje najgłębsze rany nie tylko nie będą cię już boleć, nie będą krwa­wić, lecz staną się twoim bogactwem. Dzięki nim będziesz lepiej rozumiał i kochał ludzi.

Moja Matko, Maryjo, która jako pierwsza ujrzałaś żywego Jezusa, wstawiaj się za mną, abym w moim życiu doświadczał mocy Jego zmartwychwstania. Wyjednaj mi dar żywej wiary, która pozwoli mi prze­zwyciężać moje wątpliwości, pokonywać zniechę­cenie i - podobnie jak to uczynili uczniowie idący do Emaus - wciąż zapraszać do swego życia Zmartwychwstałego, przynaglać Go: Zostań ze mną, Panie.

Ojcze, Ty trzeciego dnia wskrzesiłeś Jezusa z martwych, abym ja w Nim i dzięki Niemu prze­szedł z ciemności do światła, ze smutku do radości. Wierzę, Ojcze, że przez Jezusa pragniesz dokonywać we mnie cudu wskrzeszenia - wchodząc w każdą mą ciemność, która woła o Twoje miłosierdzie. Wielbię Cię, bo Twój Syn ma nade mną władzę. On jest moim najlepszym Panem. Do Niego należę.

Jezu, błogosławię Cię. Ty jesteś Panem mojego życia. Oddaję w Twoje ręce moją przeszłość i przy­szłość. Uwolnij mnie dziś od niedowierzania Tobie i Twoim zbawczym zamiarom wobec mnie. Oddaję Ci siebie, moje troski, problemy, więzi z innymi ludźmi i to wszystko, co mnie obciąża, odbierając mi pokój. Pomóż mi żyć chwilą obecną w całkowi­tym zawierzeniu Tobie, zaufaniu, bez lęku o siebie, w pewności, że Twoja miłość     nie odstąpi ode mnie, nie wyczerpie się i odniesie we mnie zwycięstwo.

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
8058
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk