Wyszukiwanie

2.

Słowo Życia: Obojętny świat jest wielkim tematem modlitwy i miłości.

Rozważanie: Mt 11, 16 – 19

„OPORNE DZIECI”

Dzisiaj mówi Jezus o „dzieci na rynku”. Są to ludzie, któ­rych szczególnie w naszych czasach trzeba dostrzec, rozumieć i pomagać im. Są to ci, którym niełatwo już pobiec za tymi, lub tamtymi. Stanowią wśród świata ogromną społeczność, ustawicznie zmienną, do której niekiedy i my należymy.

Ludzie, którzy nie mają ani sił, ani chęci, ani odwagi, by cokol­wiek podejmować, czymkolwiek się zapalić, zachęcić. Ludzie, którym du­chowa pustka przesłania niebo i ziemię, Boga i rodzinę, pracę i odpoczynek. Jak strudzeni ponad miarę wędrowcy, przysiadają zrezygnowani i mówią nam: idźcie sami, my odpoczniemy. Pojawia się stan bezwładu, bezradności. Może to brak sił duszy, a czasem i ciała. Zbyt szybko zabierają, wykradają, rabują wręcz pędzące sytuacje i przeżycia. Może to rozczarowanie, które po­zostaje po marzeniach o sobie, o świecie, o przyszłości, która nagle okazała się smutna i bez szczęścia. Może to osamotnienie człowieka, który zaledwie czasem może być blisko kochanych, ważnych dla siebie ludzi. Ustawicznie porzucany dla pracy, odpoczynku, pozornych wartości, za jakimi biegną jego bliscy, przeżywa poczucie zbędności, jeżeli nie przeszkadzania tym, których kocha.

Może to powierzchowność przeżyć religijnych, które pozostają jakby w pła­szczyźnie dewocji, nie nasycają serca, pokoju myśli, nie stając się chlebem i życiem. Ile trzeba pokory, ileż mądrości życia, aby w takich ludziach pod­trzymać poczucie jedności z Bogiem i nie odłączyć od swojej miłości. Oporne dzieci, to nie przekorny sprzeciw, ale to trudny problem osobisty, to ważne zadanie dla tych, którym jeszcze starczy sił, aby się smucić ze smutny­mi i cieszyć z radosnymi. Obojętny świat jest wielkim tematem modlitwy i miłości.

Święta

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6540
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk