Wyszukiwanie

2.

      W 1929 r. Matka Boża za pomocą innego objawienia prosiła o po­święcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, obiecując nie pozwolić na rozpowszechnianie się błędów, które popełnił ten kraj, i doko­nać jego nawrócenia.

      Po jakimś czasie powiadomiłam spowiednika o prośbie Matki Bo­żej. Ksiądz ten zastosował pewne środki, aby to spełnić w taki spo­sób, aby wiadomość dotarła do papieża Piusa XI.

     W kilku wewnętrznych rozmowach Pan Jezus nie przestawał na­legać na spełnienie tej prośby. Ostatnio obiecał, że jeśli Wasza Świą­tobliwość raczy dokonać poświęcenia świata Niepokalanemu Ser­cu Maryi ze szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz raczy nakazać, żeby w jedności z Waszą Świątobliwością w tym samym czasie do­konali tego również wszyscy biskupi świata, to skróci dni utrapie­nia, w których zdecydował się ukarać narody za ich zbrodnie za po­mocą wojny, głodu i różnych prześladowań Kościoła świętego i Waszej Świątobliwości.

      Ojcze Święty, jeśli w jedności mojej duszy z. Bogiem nie jestem zwodzona, Pan Jezus obiecuje przez wzgląd na poświęcenie naro­du Niepokalanemu Sercu Maryi, jakiego dokonali Księża Bisku­pi portugalscy, szczególną opiekę nad naszą Ojczyzną podczas tej wojny. Powiedział też, że ta opieka będzie dowodem łask, których udzieli innym narodom, jeśli zostaną poświęcone.

      Teraz, Ojcze Święty, proszę mi pozwolić wypowiedzieć jeszcze jed­ną prośbę, która jest wielkim pragnieniem mojego biednego ser­ca: niechaj święto na cześć Niepokalanego Serca Maryi zostanie roz­szerzone na cały świat jako jedne z głównych w Kościele świętym.

      Z największym poszanowaniem i oddaniem proszę o błogosła­wieństwo apostolskie.

Święta

Wtorek, II Tydzień zwykły Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6158
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk