Wyszukiwanie

2.

c.d.

    Widać, że Bóg zawarł z nami przymierze nie po to, byśmy otrzymali poczucie bezpieczeństwa, ale po to, byśmy upodobnili się do Niego i weszli z Nim w żywą więź bliskości. Zawierając przymierze, mówi wyraźnie o warunku: o ile ty będziesz cho­dził Jego drogami, strzegł Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. Bliskość Boga jest uwarunkowana przyjęciem Jego Ducha. W Ewangelii przez tajemnicę wcielenia Bożego Syna więź się zacieśnia, stając się więzią rodzinną. Pan Jezus nie apeluje do nas, byśmy byli podobni do Pana Boga, jak to robi Stary Testament, ale wzywa do podobieństwa do „Ojca, niebieskiego”. Więź przymierza partnerskiego przeradza się w Nowym Testamencie w więź rodzinną:

   Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz nie­bieski (Mt 5,48).

Nakaz miłości nieprzyjaciół, w związku z którym pada to wezwanie, jest bardzo ważny, gdyż wymaga przekroczenia siebie i swoich naturalnych odczuć bardziej niż inne przykaza­nia. Sama miłość należy do Boga, a nawet On sam jest miłością i dlatego nasza miłość jest czerpana od Niego. W przypadku miłości nieprzyjaciół musimy wybrać miłość niejako wbrew so­bie, dlatego właśnie w tej miłości najbardziej upodabniamy się do Boga. Wtedy też prawdziwie stajemy się Jego dziećmi.

 

cdn.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6376
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk