Polecamy strony
Wyszukiwanie

2.

TAJEMNICA II

Jezus wstępuje do nieba

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14,3).

Jezus, dokonawszy dzieła naszego Odkupienia, powrócił do Ojca. Wstąpił do nieba, aby przygo­tować tam dla nas miejsce. Nie jesteś człowiekiem znikąd. Bóg jest twoim początkiem i twoim celem. Jezus, twój Pan, jest drogą do Niego. Bóg nie tylko patrzy na ciebie z miłością, ale każdego dnia jest z tobą - bliżej, niż myślisz. Jezus idzie z tobą przez życie. Jesteś w centrum Jego uwagi. Pan zna ciebie, kocha cię, wie o tobie wszystko i w każdej chwili pragnie ci pomóc. Prowadzi cię do Ojca.

Moja Matko, Maryjo, najwierniejsza Córko Ojca, pełna Jego łaski, potrzebuję Cię, aby oderwać się od wszystkiego, co oddala mnie od ostatecznego celu: mojego Boga, przysłaniając mi Go. Pomóż mi wyzwolić serce od wartości ziemskich, przemi­jających, nakierowując mnie na wieczne.

Ojcze, uwielbiam Cię. Dziękuję Ci za wiarę, która prowadzi mnie do uzdrowienia z mego osa­motnienia. Twój Duch przywraca mi pamięć o tym, kim jestem. Zrodziłeś mnie, abym na wieki królował z Tobą w Twoim królestwie. Ojcze, zachwycasz się mną i radujesz także wówczas, gdy ja nie umiem Ci jeszcze dziękować za siebie i swoje życie. Chciałbym Cię wysławiać i błogosławić, żyć dla Twojej chwały. Uczyń mnie ewangelicznym prostaczkiem, który wierzy we wszystko, co objawił Twój Syn, Jezus Chrystus.

Jezu, dziękuję Ci za to, że otworzyłeś mi drogę do Ojca. Dziękuję za to, że stałeś się moim Bratem, aby mnie dźwignąć z poniżenia. Błogosławię Cię, bo nie zło, lecz Ty masz nade mną władzę. Pragnę Twojego królestwa we mnie. Napełnij mnie Duchem Świę­tym, abym ze wszystkich sił dążył do umiłowania Ciebie. Wówczas odnajdę zdrowie.

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6702
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk