Wyszukiwanie

3.

Chrystus umiera ukrzyżowany

 

Straszne misterium Wielkiego Piątku, to znaczy momen­tu, w którym Jezus umiera, jest właśnie takie, abyśmy bali się Go zranić, wypowiadając słowa wtedy, kiedy Słowo milczy.

Możemy jednak pozwolić się poprowadzić przez teksty biblijne, które czytane są w liturgii Męki Pańskiej.

- Pierwsze dwa fragmenty pochodzą z księgi proroka

Izajasza:

„Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepią­ce” to znaczy językiem właściwym temu, kto słucha rze­czy nieznanych, aby mógł je potem ukazać innym.

 „Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofną­łem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam” (50,4-7).

Izajasz mówi o tajemniczej postaci, o Słudze JHWH, który akceptuje boleści i prześladowania ufając Bogu. O Słudze, który prefiguruje w sobie znaki i losy Męki Jezusa. I kontynuuje:

„ Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze za­krywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,3-5).

 

cdn.

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6316
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk