Polecamy strony
Wyszukiwanie

3.

TAJEMNICA III

Jezus posyła uczniom Ducha Świętego

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami(por. Dz 1,8).

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu na uczniów modlących się wraz z Maryją w Wieczerniku zstąpił Duch Święty. Napełnieni Nim - prorokowali, chwa­lili Boga, mówiąc językami. Otrzymali moc, aby stać się świadkami Chrystusa. Także ty otrzymałeś dar Ducha w sakramencie chrztu i bierzmowania. W czasie każdej Eucharystii zstępuje na ciebie Duch Pocieszyciel, odnawiając w tobie otrzymaną łaskę, abyś żył w Jego mocy - pomimo cierpień, pośród doświadczeń; abyś miłował Bożą miłością.

Moja Matko, Maryjo, tam, gdzie Ty przycho­dzisz, zstępuje Duch Święty. Proś dziś dla mnie o nowe wylanie Ducha. Chcę przyjąć żar Jego miło­ści. Pragnę w Nim doznać przemiany   i odrodzenia. Ucz mnie co dnia odpoczywać w moim Bogu, cho­dzić w Jego obecności.

Ojcze, dziękuję Ci za miłość, jaką mnie darzysz. Poślij mi obiecanego Ducha. Niech On rozleje się w mojej duszy, uleczy moje zranione serce, uwolni je od egoizmu, porównywania się z innymi, czyniąc zdolnym do miłowania miłością, jakiej przykład dał mi Jezus, Niech Duch Święty sprawi, abym w każ­dym człowieku dostrzegał mojego brata, moją sio­strę.

Jezu, przyjdź do mnie w Twoim Duchu. Niech On uczyni mnie mocnym w wierze, nadziei i miło­ści. Niech uzdrowi moje zranione serce, abym umiał kochać, patrząc na siebie i bliźnich Twoim spojrze­niem. Niech Twój Duch nauczy mnie za wszystko dziękować Tobie i błogosławić Ciebie w każdym czasie. Niech będzie we mnie mocą, abym nie ugiął się, nie załamał, gdy spadną na mnie utrapienia, lecz jak dziecko podnosił wzrok na Ciebie, mojego Pana.

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6642
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk