Wyszukiwanie

6.

      Cała zresztą prasa zajęła się szeroko wydarzeniami tamtego dnia, szczególnie „cudem słońca”. Wielką sensację wywołały dwa arty­kuły w „Seculo” (z 13 i 15 października 1917 r.): W pełni nadprzyrodzoności: objawienie w Fatimie i Zadziwiające rzeczy: Taniec słońca w sa­mo południe w Fatimie, ponieważ ich autor, Avelino d’Almeida, główny redaktor dziennika, pomimo manifestowanej niewiary i sceptycyzmu, musiał złożyć hołd prawdzie, co w następstwie ścią­gnęło na niego ataki „Libero Pensiero” („Wolna Myśl”).

      Jeśli chodzi o doskonałą widoczność zjawiska słonecznego w od­ległych miejscach, przytaczamy fragment listu, w którym ksiądz Inacio Lourenco Pereira, misjonarz z Indii, poproszony przez An­tonio M. Teixeirę, wtedy biskupa z Meliapor, opisał wrażenia wła­sne i swoich ziomków, którzy w odległości 14 kilometrów od Fati­my obserwowali zjawisko:

      „Minęło już czternaście lat od tamtego wydarzenia, ale zacho­wuję zawsze w mojej pamięci głębokie wrażenie, jakie na mnie wy­warło, wrażenie wzbudzone w moim młodzieńczym umyśle przez cudowne «zjawisko słońca» w dniu 13 października 1917 r.

      Miałem wtedy zaledwie dziewięć lat i uczęszczałem do szkoły pod­stawowej w mojej małej wiosce rodzinnej, znajdującej się na samot­nym wzgórzu, właśnie naprzeciwko góry w Fatimie w odległości oko­ło 6 mil.

      Było koło południa, kiedy zaalarmowały nas krzyki i hałas kil­ku kobiet i mężczyzn, którzy przechodzili publiczną drogą przed szkołą. Nauczycielka, kobieta naprawdę dobra i pobożna, ale bardzo wrażliwa i nieśmiała, pierwsza wybiegła na drogę. Nie umiała zapobiec, żeby dzieci za nią nie wybiegły. Ludzie zgroma­dzeni na zewnątrz płakali i wołali głośno, wskazując palcem na słoń­ce. Nie zwracali uwagi na pytania, z którymi zwracała się do nich nasza strapiona nauczycielka. Był to wielki cud, który widać było wyraźnie z góry, gdzie znajduje się moja wioska: cud słońca z wszystkimi jego nadzwyczajnymi zjawiskami.

 

c.d.n.

Święta

Wtorek, II Tydzień zwykły Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6345
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk