Wyszukiwanie

6.

 

cd.

 

Wraz z tym, jak krzyż niesiony był najpierw na ramio­nach Jezusa, a potem Szymona w stronę miejsca ukrzyżo­wania, coś poruszało się w duszy tego żołnierza, świadka. Był pewien moment, w którym jego spojrzenie zaczęło się zatrzymywać na Jezusie w sposób nowy i zaskakujący, pozwalający mu intuicyjnie odkryć tajemniczą wielkość tego skazanego.

 

Jest to, w gruncie rzeczy, droga nas wszystkich, którzy kontemplujemy ukrzyżowanego, włączając tych, którzy nie byliby w pełni uczestnikami życia Kościoła albo po prostu przybyliby z daleka, właśnie jak setnik poganin.

 

Wielki Piątek przeznaczony jest dla każdego człowie­ka, dla każdej osoby tego świata, dla każdego z nas, nawet jeśli chrześcijanin musi ponownie przebyć drogę kontem­placji krzyża, patrząc w oczy Jezusa. Ponieważ każdy z nas dzisiaj może dojrzeć do tego, aby ta aklamacja była jakby wypowiedzianą po raz pierwszy: Ty jesteś Jezus, Syn Boży!

 

Jak setnik patrzymy na oblicze Jezusa i widzimy prze­chodniów, którzy potrząsają głowami, i którzy nie wierzą w Jego boskość.

 

Jest wielu naszych współczesnych, którzy przechodzą pośpiesznie, nie zatrzymując się przed Nim.

 

Może mają inne zajęcia, inne cele do osiągnięcia i wy­darzenie „Jezus” wydaje im się marginalne. Dla niektó­rych Wielki Tydzień i Pascha są po prostu datami z kalen­darza, które odnoszą się do wiosny, do ferii, do świąt.

 

Może nawet w nas jest coś powierzchownego; z jednej strony czujemy się trochę przechodniami, którzy idą po­śpiesznie, przed Jezusem, który umiera. Może mamy w sercu myśli, pragnienia, zajęcia, niepokoje, które są poza zbawieniem, darowanym nam dzisiaj.

 

Jezus jednak zaprasza nas, abyśmy się zatrzymali i pa­trzyli na Niego, ukrzyżowanego, abyśmy zrobili tak, jak setnik, który nie idzie dalej, ale zatrzymuje się, aby patrzeć na Niego, staje przed Nim i staje się zdolnym w tym mo­mencie przeżywać ten Wielki Piątek zbawienia.

 

 

 

c.d.n.

 

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6561
Dźwięk


Statystyki

Brak własnych statystyk