Wyszukiwanie

6.

Słowo Życia: Nie oceniajmy naszych wysiłków ewangelicznych. Okazuje się, że nie zawsze ci, którzy nas odprawili, pozostali daleko od Chrystusa.

Rozważanie: Mt 21, 28 – 32

OSTROŻNOŚĆ

Myślmy częściej o tych, którzy jeszcze zostają dalej od Kościo­ła i jego życia sakramentalnego, którzy są bardziej niż inni problemem na­szej miłości. Chcielibyśmy, aby do domu Ojca wrócili i nie zbłądzili w splą­tanych drogach propozycji. I wtedy przeżywamy niepokoje ludzi ostrożnych, nieufnych, którzy zbywają nasze słowa milczeniem, grzecznym ogólnikiem, albo odsuwają się na bezpieczną odległość. Przypominają takich, którzy już doświadczyli kruchości skały, i na kolejnej wspinaczce, ostrożniej naciskają kamienie, stopę stawiają nieśmiało, wiedząc, czym grozi taka droga. Przypo­minają tych, którym już kiedyś obiecywano udane miejsce w życiu, pewne zasady postępowania, trwałe wartości, które tylko przyjąć i cieszyć się ni­mi na zawsze. Niestety, przychodził czas inny, padało światło, i to, co było takie oczywiste, stało się złudą i sypało się w przemijanie. Czy tacy właśnie ludzie nie są szczególnie ważnym zadaniem dla apostoła? Wymagają bowiem szczególnej rozwagi, cierpliwości i zaufania. Zasłyszane słowo biorą ostroż­nie, oceniają, myślą, doświadczają. To nie jest prosty aplauz, ale uważne przy­jęcie ważnego daru. Wymagają uznania własnej decyzji, osobistej oceny. Sta­wiają wymaganie apostołowi i doświadczają dar, który przyniósł. Co to zna­czy w praktyce?

Zostawiać słowo Ewangelii pięknie przed ludźmi naszej drogi, kłaść je wy­raźnie, dokładnie, z pokorą jakiej wymaga jego tajemnica, i odchodzić w cień, pozostawiając decyzję ludziom szukanym przez Boga. Wykazać się cierpliwo­ścią wobec rozwagi. Oni nie zawsze są gotowi podjąć decyzje ważne i skutecz­ne. Niech Bóg da czas dojrzewania. Odprawieni przez ludzi, odchodźmy z uczuciami bliskości i życzliwości. Jeżeli nie łączy nas wiara, to już połączy­ła nas miłość.

Nie oceniajmy naszych wysiłków ewangelicznych. Okazuje się, że nie zawsze ci, którzy nas odprawili, pozostali daleko od Chrystusa.

Święta

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
6710
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk