Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
18006

II. Czym i jak należy chrzcić?

 

Do chrztu niezbędna jest woda. Przepis prawny uściśla ten wymóg, nakazując, poza wypadkiem konieczności, uży­wać wody święconej. Dlatego też podczas ceremonii chrzcielnej - poza okresem wielkanocnym - dokonuje się także poświęcenia wody, by móc jej bezpośrednio użyć do chrztu.

 

Kościół aktualnie dopuszcza dwa sposoby chrztu:

 

- przez zanurzenie;

 - przez polanie.

 

W naszych warunkach klimatycznych, w kościołach nie zawsze dobrze ogrzanych, wykorzystuje się ten drugi sposób, polewając trzykrotnie głowę osoby chrzczonej. Gdy chrzczone jest małe dziecko, a temperatura otoczenia jest niska, w trosce o jego zdrowie stosuje się ciepłą wodę.

Chrztu należy udzielać, zachowując cały obrzęd prze­pisany w zatwierdzonych księgach liturgicznych. Jedynie w przypadku naglącej konieczności (np. niebezpieczeń­stwo śmierci, brak dostępu do kapłana lub do odpowiednich tekstów zwykle wykorzystywanych w liturgii chrzcielnej) należy zastosować jedynie to, co jest wymagane do ważno­ści sakramentu. A więc nie można nie użyć słów, przez które w Kościele katolickim udziela się chrztu: „Ja ciebie chrzczę w imię Oj ca i Syna i Ducha Świętego”. Stąd istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem imion Osób Trójcy Świętej.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk