Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
8262

X. Na czym polega uczestnictwo rodziców w ceremonii chrztu ich dziecka?

 

Analizując normy prawa kanonicznego z punktu widzenia praw i obowiązków rodziców względem swoich dzieci, do­strzegamy, że Prawodawca prócz wychowania fizycznego, społecznego, kulturalnego i moralnego wyróżnił także wychowanie religijne, które w wypadku chrześcijan utoż­samia się z wychowaniem chrześcijańskim. Wychowanie religijne dziecka w rodzinie katolickiej swój istotny akcent znajduje w chrzcie Św., do którego rodzice powinni starać się doprowadzić już w pierwszych tygodniach jego życia. Trudno sobie wyobrazić, aby owi zatroskani rodzice nie uczestniczyli w chrzcie swojego dziecka, tym bardziej że w samym obrzędzie chrztu pełnią ważne zadania. Przede wszystkim uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych i wysłuchują pouczenia cele­bransa, ale także pełnią istotne czynności liturgiczne:

 

- proszą publicznie o chrzest swojego dziecka;

 

- kreślą znak krzyża na jego czole;

 

- wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary;

 

- zbliżają się z dzieckiem do chrzcielnicy;

 

- zapalają świecę dziecka;

 

- otrzymują specjalne błogosławieństwo przeznaczone dla matek i ojców.

 

Od momentu chrztu spoczywa na rodzicach obowiązek doprowadzenia dziecka do poznania Boga i przygotowania do przyjęcia kolejnych sakramentów. Przy tak rozumianych zadaniach rodziców wobec swego dziecka w dzie­dzinie wychowania religijnego nie mogą dziwić zastrze­żenia, jakie uzewnętrzniają duszpasterze wobec tych, któ­rzy tym zadaniom nie chcą czy nie mogą sprostać.
Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk