Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
8874

 

ODPUSTY W ROKU WIARY

W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

   Dla ubogacenia szczególnych nabożeństw sprawowanych w Roku Wiary darem świętych odpustów, działając w celu uświęcenia wiernych wedle wskazań Ojca Świętego Benedykta XVI i Penitencjarii Apostolskiej, jak również mając na uwadze w sposób szczególny okoliczności miejsca, kultury i tradycji, stwierdzam, iż ustanowiony z okazji Roku Wiary odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni Archidiecezji Katowickiej, którzy do 24 listopada 2013 r.:

 

  Wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach rekolekcji parafialnych albo misji świętych lub w co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego (w jakimkolwiek kościele lub w innym stosownym miejscu).

 

   Za każdym razem, gdy będą pielgrzymowali do następujących sanktuariów Archidiecezji Katowickiej:

 

- Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny,

   Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

   w Piekarach Śląskich,

- Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie,

- Sanktuarium Najświętszego Sakramentu

  w Jankowicach Rybnickich,

- Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej

  w Katowicach Bogucicach,

- Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska

  Naturalnego w Mikołowie - Bujakowie,

- Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej

  w Pszowie,

- Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej,

- Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes

  w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach,

- Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  w Rybniku - Chwałowicach,

- Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

  w Turzy Śląskiej.

 

   Za każdym razem, gdy: pobożnie nawiedzą (tzn. wezmą udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej zatrzymają się na odpowiedni czas skupienia z pobożnymi medytacjami, kończąc modlitwa Pańską, wyznaniem wiary w jakiejkolwiek formule, jak również przyzywając wstawiennictwa NMP, świętych Apostołów bądź Patronów) następujące bazyliki mniejsze w Archidiecezji Katowickiej:

 

-   kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny

    i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich,

-   kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

    w Pszowie,

-   kościół św. Ludwika Króla i WNMP w Katowicach -

    Panewnikach,

-   kościół św. Antoniego z Padwy w Rybniku,

-   kościół św. Wojciecha w Mikołowie

-   oraz katedrę Chrystusa Króla w Katowicach;

 

Zgromadzą się na uroczystej Eucharystii

i odmówią wyznanie wiary w następujące dni:

 

-   Uroczystość Chrystusa Króla - 25 listopada 2012 r.,

    tj. w dzień otwarcia w katowickiej katedrze II Synodu

    Archidiecezji Katowickiej,

-   Uroczystość Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia 2012 r.,

-   Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 2013 r.,

-   Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca 2013 r.,

-   Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - 31 marca 2013 r.,

-   Święto Miłosierdzia Bożego - 7 kwietnia 2013 r.,

-   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12 maja 2013 r.,

-   Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 19 maja 2013 r.,

-   Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 26 maja 2013 r.

    (pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śl.),

-   Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 2013 r.,

-   Uroczystość św. Jacka, głównego patrona

    Archidiecezji Katowickiej - 17 sierpnia 2013 r.,

-   Uroczystość Matki Bożej Piekarskiej,

    głównej patronki Archidiecezji Katowickiej,

    12 września 2013 r.,

-   Uroczystość Chrystusa Króla, 24 listopada 2013r.,

    podczas zamknięcia Roku Wiary,

 

        W dowolnym wybranym dniu Roku Wiary pobożnie nawiedzą kościół, w którym otrzymali chrzest i odnowią prywatnie przyrzeczenia chrzcielne;

 

        Odpust zupełny mogą uzyskać te także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wymienionych wyżej warunków (np. mniszki klauzurowe, osoby chore, starsze, więźniowie, jak i ci, którzy nieustannie służą chorym w szpitalach i innych miejscach do tego przeznaczonych), jeśli będą jednoczyć się duchowo np. podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub Arcybiskupa Metropolity katowickiego i odmówią modlitwy: „Ojcze nasz”, wyznanie wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

 

        Przypominam wiernym, iż wedle norm prawa powszechnego (Enchiridion Indulgentiarum. Normae et Concessiones, quarta editio, Libreria Editrice Vaticana 1999) z łaską odpustu zupełnego łączy się również uczestniczenie w ćwiczeniach duchowych (np. rekolekcjach), trwających przynajmniej trzy pełne dni. Zachęcam zatem, by celem szczególnego pogłębienia duchowości w trakcie Roku Wiary wziąć udział w rekolekcjach zamkniętych w jednym z archidiecezjalnych domów rekolekcyjnych:

 

-   Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej

    im. bp. Stanisława Adamskiego

    w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach,

-   Domu Rekolekcyjnym w Katowicach

    - Panewnikach,

-   Ośrodku Spotkań i Formacji

    im. św. Jadwigi Śląskiej w Brennej,

-   Domu Rekolekcyjnym Ruchu

    Światło-Życie „Emaus” w Koniakowie,

-   Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie

    w Wiśle - Jaworniku,

-   Domu Formacyjnym Ruchu Światło-Życie „Idylla”

    w Wiśle.

 

        Aby uczynić łatwiejszym dostęp do Sakramentu Pokuty i do otrzymania przebaczenia poprzez władzę Kluczy Kościoła, przypominam, iż na mocy dekretu Biskupa Katowickiego z dnia 10 kwietnia 1984 r. (VA I-5463/84), władzę zwalniania z kary ekskomuniki za przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku otrzymują:

 

a.   protonotariusze apostolscy, prałaci honorowi,

      kapelani Jego Świątobliwości,

b.   kanonicy gremialni i honorowi kapituły

      katedralnej,

c.   księża dziekani i wicedziekani oraz proboszczowie

      i administratorzy parafii,

d.   wyżsi przełożeni zakonni,

e.   wszyscy spowiednicy:

 

-   w czasie spowiedzi wielkanocnej,

-   w czasie misji, rekolekcji, dni skupienia,

-   w czasie kanonicznych wizytacji biskupich

    i odpustów parafialnych,

-   z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej

    z jednego roku,

-   z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy,

    więźniów,

-   z okazji spowiedzi w szpitalach i chorych,

    którzy nie wychodzą z mieszkania

    oraz kobiet ciężarnych,

-   w kościołach - sanktuariach diecezji

    oraz bazylikach mniejszych.

 

        Przed rozgrzeszeniem spowiednik winien zobowiązać penitenta do stanowczej poprawy na przyszłość i wyznaczyć mu odpowiednią pokutę oraz zadośćuczynienie za popełnione przestępstwo. Rozgrzeszenia od cenzury spowiednik udziela po wzbudzeniu odpowiedniej intencji przy użyciu prawem przepisanej formuły rozgrzeszenia z możliwością wypowiedzenia formuły specjalnej: „Na mocy udzielonej mi władzy uwalniam ciebie z więzów ekskomuniki. W imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego” (Obrzędy Pokuty, Katowice 1996, s. 195), którą należy odmówić przed absolucją z grzechów.

 

        Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Roku Wiary.

 

         Quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus.

 

Ks. Adam Pawlaszczyk

Kanclerz

Kurii Metropolitalnej

+ Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

 

 

Katowice, 11 października 2012 r.

VA I - 7203/12

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk