Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
15298

RADA PARAFIALNA

 

     Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego, zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 5 lat. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania jest sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak glos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno - gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, a Kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoja wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp... . Przy naszej parafii została powołana w październiku 2003r.


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej nowej kadencji:

           1.          Ks. Prob. Józef Sinka

           2.          Ks. Stanisław Sinka

           3.          Alojzy Jarek

           4.          Jan Goj

           5.          Alicja Ścierska

           6.          Alicja Biolik

           7.          Małgorzata Stula

           8.          Zygmunt Gołosz

           9.          Maria Ficek

        10.          Bogusława Dolina

        11.          Teresa Samulak

        12.          Leszek Kostka

        13.          Lidia Gajdas

        14.          Marian Haśnik

        15.          Jadwiga Goj

        16.          Zygmunt Mozler

        17.          Janusz Raczkiewicz

        18.          Justyna Tatoj

        19.          Barbara Podemska

        20.          Gabriela Szojda

        21.          Lucjan Zimnik

        22.          Lucjan Niemiec

        23.          Paweł Liśkiewicz

        24.          Ireneusz Dudka

        25.          Józef Noras

        26.          Grzegorz Piąsta

 

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk