Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
10897

5.

Przychodzimy do Ciebie, bo nasze zbawienie do­konało się w Tobie i przez Ciebie zostało przyjęte. Że zaś jesteśmy Ci tak poświęceni i poświęcamy Ci sie­bie, przeto ukaż nam, wtajemniczonym w Twoją ła­skę, Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Ukaż nam Jezusa, Pana i Odkupiciela, światło praw­dy i adwent Boży w tym ziemskim czasie. Ukaż nam Jezusa, który prawdziwie cierpiał i prawdziwie zmar­twychwstał. Ukaż nam Jezusa, który jest Synem Ojca i Synem ziemi, bo stał się Twoim Synem. Ukaż nam Tego, w którym jesteśmy prawdziwie wyzwoleni od wszystkich mocy i potęg, jakie są jeszcze na ziemi -wyzwoleni nawet jeśli człowiek doczesny dalej im podlega. Ukaż nam Jezusa, wczoraj, dziś i na wieki. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Amen.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk