Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
10074

4.  

Prosisz dla nas o łaskę, abyśmy byli prawdziwie chrześcijanami: odkupionymi i ochrzczonymi; coraz bardziej przyswojonymi życiu i śmierci naszego Pana; żyjącymi w Kościele i jego duchem, czcicielami Boga w duchu i prawdzie; świadkami zbawienia przez swoje życie we wszystkich jego dziedzinach; czystymi i uczciwymi, prawdomównymi i we wszystkim szu­kającymi prawdy; odważnymi i pokornymi w przygo­towaniu lub pełnieniu powołania, które jest dla nas świętym powołaniem przez Boga; dziećmi Bożymi, radosnymi i ufnymi, budującymi na Panu wszystkich czasów, dzisiaj i zawsze. 

Poświęcamy Ci siebie, święta Dziewico i Matko, bo jesteśmy Ci poświęceni. Podobnie jak opieramy się nie tylko na kamieniu węgielnym, którym jest Je­zus Chrystus, ale także na fundamencie w postaci apo­stołów i proroków, tak nasze życie i nasze zbawienie jest trwale zależne od Twojego „tak”, od Twojej wia­ry i owocu Twego ciała. Kiedy zatem mówimy, że chcemy Ci być poświęceni, to wyznajemy przez to tylko, że chcemy być i że pragniemy w ducha i w ser­ce, i w czyn wewnętrznego i zewnętrznego człowie­ka przyjąć to, czym jesteśmy. Przez takie poświęce­nie próbujemy tylko historią swojego własnego życia spełnić historię zbawienia, która jest dziełem Boga i w której rozporządził On już nami.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk