Wyszukiwanie
Święta

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Święto katedry św. Piotra Apostoła

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
12666

BÓG WIARY I MODLITWY

1.

      Jesteś, Ojcze, Bogiem z wolnej woli udzielanej ła­ski. Okazujesz swoje zmiłowanie, komu zechcesz, gdzie i kiedy Ci się spodoba. Skoro fakt, że powołujesz ludzi do swego własnego życia, stanowi taką właśnie czystą łaskę, pojmuję bez trudu, że powołanie to nie jest da­rem przydanym każdemu człowiekowi już jakby z je­go istoty. Człowiek może Cię zatem znaleźć tam tylko, gdzie chcesz się pozwolić znaleźć. I dlatego na świa­dectwo, że dane przez Ciebie zbawienie jest Twoją czystą łaską, dla każdego droga zbawienia wiodąca w Twą wszechobecną nieskończoność musi prowadzić „okręż­nie” poprzez owego konkretnego Człowieka, który na­rodził się za cesarza Augusta w Palestynie i umarł za rządów namiestnika Poncjusza Piłata - poprzez Twe­go Syna, który stał się człowiekiem. W Jego „tu i te­raz”, nie zaś w „zawsze i wszędzie” swobodnie „buja­jącego” Ducha łaska Twoja stała się naszym udziałem. Twój Duch Święty tchnie, kędy chce - a więc tam, gdzie On chce, nie zaś gdzie ja chcę, a więc nie jest On po prostu zawsze „pod ręką”, kiedy człowiek chciałby go mieć. To my musimy iść tam, gdzie ON chce udzielić swej łaski.

Dźwięk

Brak pliku dźwiękowego

Statystyki

Brak własnych statystyk